Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Módszertan és gyakorlat (vázlat)

2010.05.20
Nemzetközi standardek adaptálása

Ellenőrzési elvek
Ellenőrzési alapszabály
Etikai kódex
Az ellenőrzés eljárásrendjének kialakítása
Az ellenőrzési kézikönyv elkészítése
Az ellenőrzési monitoring kialakítása
audit monitoring
kockázat monitoring
üzleti kockázat monitoring
működési kockázat monitoring
Bazel II. és hatása

Belső Ellenőrzés szervezeti funkciója

A belső ellenőrzés helye és szerepe az intézmény szervezetében
A belső ellenőrzés helye és szerepe az intézmény ellenőrzési rendszerében
Az ellenőrzés helye és szerepe az intézményi vállalatirányítás rendszerében
A belső ellenőrzés helye és szerepe a vállalatirányítás rendszerében
A külső és belső ellenőrzést végző szervezetek
Kapcsolat és együttműködés a külső és belső ellenőrzést végző szervezetekkel
A külső és belső ellenőrzést végzők eredményeinek felhasználása
Az eredmények felhasználásával a belső ellenőrzés hatékonyságának növelése
Belső PR/marketing tevékenység
Kommunikáció
a belső szervezetekkel
a belső – strukturális – ellenőrzést végző szervezetekkel
Külső PR/marketing tevékenység
Kommunikáció
a külső ellenőrzést koordináló belső szervezetekkel
a külső ellenőrzést végző szervezetekkel

Az intézményi irányítási és ellenőrzési rendszer és ezek vezető szervezetei

Vezetés/Igazgatóság
Felügyelő Bizottság
Audit Bizottság
Kapcsolat és kommunikáció az intézmény vezető szervezeteivel


Belső ellenőrzési rendszer

a Management kapcsolata a belső és külső ellenőrzéssel
a strukturális ellenőrzési területek kapcsolata a belső ellenőrzéssel és a Managementtel
a kockázatkezelési területek kapcsolata a belső ellenőrzéssel és Mamagementtel
Bazel II. hatása és ebből származó változások
a belső ellenőrzési rendszer Hpt. elemei és azok kapcsolata az ellenőrzési stratégiával, kockázat alapú tervezéssel
Folyamatba épített ellenőrzés
Vezetői ellenőrzés
Független belső ellenőrzési szervezet/belső ellenőr
Vezetői információs rendszer

A stratégiaia és éves ellenőrzési terv összeállítása

Kockázatalapú ellenőrzési stratégia és belső ellenőrzési éves munkaterv készítése

Az intézmény stratégiájának, céljainak megismerése
Az intézmény tevékenységeinek kockázatértékelése
Kockázatalapú prioritások megállapítása
Az ellenőrzések gyakoriságának kialakítása
a stratégiai munkaterv tárgya
az éves munkaterv tárgya
kapacitás tervezés
erőforrások allokálásának tervezés
erőforrások fejlesztésének tervezése, ütemezése
időbeli és térbeli ütemezés
munkaterv egyeztetés és jóváhagyásának menete
munkaterv végrehajtásának monitoring rendszere
vizsgálatok minőségbiztosítása, értékelése

Auditfolyamat minőségi követelmények

előkészítés
vizsgálati módszerek
jelentés és intézkedési terv készítés
intézkedési terv monitoring
dokumentálás, irattározás

Belső ellenőrzés saját kockázatértékelése

a kockázatértékelés tárgya
a kockázatok felmérése, megállapítása, értékelése
módszerek és eszközök
audit típusok, folyamatok, módszerekA független belső ellenőrzési tevékenység folyamata, feladatai


Vizsgálat előkészítés


Az éves munkaterv alapján kijelölt konkrét audit céljának, hatókörének és realizálási irányának meghatározása
Az audit csapat kijelölése
Az értesítő-indító levél kiküldése
Az ellenőrzési nyomvonal megismerése, feltérképezése, értékelése
Kockázatelemzés alapján az ellenőrzési fókusz meghatározása
Előzetes információk gyűjtése és elemzése. Módszerek és eszközök kijelölése
Munkalapok tartalmának és formájának összeállítása
a standardizált munkalapok aktualizálása
Szabályozási háttér megismerése
A vizsgált területek sajátosságainak felmérése
Mintavétel, tesztelési szempontok felállítása
Elsődleges adatforrások, alapadatok megismerése, elemzése
Az ellenőrzési program (terv) tartalmi követelményeinek érvényesítése, standardizált programok aktualizálása, kockázatalapú priorizálása
Auditorok audit kapacitástervezése
Az ellenőrzés időbeli ütemezése
Az ellenőrök közötti koordináció előírása
Indító megbeszélés előkészítése, megszervezése
indító megbeszélési technikák
indító megbeszélési formák
indító megbeszélések résztvevői
Indító megbeszélés tapasztalatainak beépítése a vizsgálati programba
Vizsgálati program véglegezése a helyszíni audit megkezdéséhez


Helyszíni audit végrehajtása


Helyszíni ellenőrzés értelmezése
Mintavételezési eljárások lebonyolítása, az eredmények elemzése
Gazdasági ellenőrző számítások alkalmazása(indexek, trendek, bench marking, költséghaszon elemzés, stb.)
Szóbeli és írásbeli interjúk alkalmazása
standard interjú kérdőívek aktualizálása
Megállapítások dokumentálása
SWOT elemzés
Üzleti, működési, ellenőrzési, vezetési kockázatok, gyenge pontok feltérképezése, valamint a kockázati erősségek bemutatása
Veszélyek és lehetőségek mérlegelése
Munkalapok, bizonyítékok tartalmi követelményeinek biztosítása
Az ellenőrök és az ellenőrzés vezetői közötti kapcsolattartás
egyeztetés
tapasztalatcsere, tájékoztatás
beszámoltatás
minőségbiztosítás
Kapcsolattartás az ellenőrzöttekkel
konzultáció
egyeztetés
tanácsadás
visszajelzés

Kockázatorientált jelentéskészítés

Jelentés tervezet készítés

Vizsgálat célja, hatóköre
Kiemelt kockázatú lényegi megállapítások
Kontroll rendszer és környezetének állapota
Érdemi kockázatok, javasolt intézkedések
Formai és tartalmi követelmények
megállapítások alátámasztása
ok-okozati összefüggések bemutatása
egyértelmű, közérthető fogalmazás
logikus szerkezet
Kockázatorientált következtetések, javaslatok kidolgozása
A javaslatoknál a megvalósíthatóság és felelősség szempontjainak figyelembevételeJelentés tervezet egyeztetése

Jelentés tervezet észrevételezésre küldése
Észrevételek összegyűjtése, elemzése, értékelése, figyelembe vétele, elutasítása
Az elfogadott észrevételekkel aktualizált tervezet megküldése
Záró megbeszélés előkészítése, megszervezése
Az ellenőrzés tapasztalatainak kommunikálása
A figyelembe vett és elutasított észrevételek megbeszélése
A javaslatok alapján az intézkedési terv véglegezése (határidők, felelősök)
Megállapodás a megegyezés alapján kialakított végleges jelentésben, amely tartalmazhat eltérő véleményt az ellenőrzött és ellenőrző között

Jelentés

A végleges jelentés elkészítése
Megküldése az ellenőrzöttnek
Megküldése az ellenőrzötthöz kapcsolódó vezető testületeknek
Megküldése az intézmény vezető testületeinek

Monitoring

Realizálási folyamat és annak nyomon követése

Az ellenőrzési munka dokumentumainak archiválása

Elektronikus és papír alapú dokumentumok

Az ellenőrzési munka minőségének biztosítása

Az ellenőrzési vezetők folyamatos felügyelete mellett, folyamatos önkontrollal és minőség javítással
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.