Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010 Megtakarítások az önkormányzatoknál

2009.09.22

Megtakarítások az önkormányzatoknál

 

Összes bruttó megtakarítás                           120 mrd Ft

        Létszámcsökkenés

                   közoktatás                                        18 mrd Ft

                   humántámogatás                               2 mrd Ft

         Többletek

                   „Út a munkához”                               13 mrd Ft

                   családi napközi és gyermekfelügy.   2 mrd Ft

 Összes nettó megtakarítás                              85 mrd Ft

 globális támogatások                                15 mrd Ft

(megyei önkormányzatok szja részesedése,

üdülőhelyi feladatok, sportfeladatok)

közoktatás                                                  10 mrd Ft

(érettségi vizsgáztatás támogatása,

diáksport normatíva, intézményi, társulási

normatíva)

szociális támogatások                               10 mrd Ft

(pénzbeni ellátások, szociális és

gyermekvédelmi ellátások)

fejlesztések                                               50 mrd Ft

 

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÁRSULÁSAIK FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA 2009. ÉS 2010. KÖZÖTT

Jogcím megnevezése 2009. évi Jogcím megnevezése 2010. évi Mutatószám Fajlagos összeg 2009.évi Fajlagos összeg 2010.évi Fajlagos összeg eltérés %-ban

3. számú melléklet Általános 3. számú melléklet 4 456 363 3 992 013 -10,4%

1.aTelepülés-üzemeltetési és igazgatási feladatok 1.aTelepülés-üzemeltetési és igazgatási feladatok lakoságszám 1 057,00 1 947,00 84,2%

b) Közösségi közlekedési feladatok b) Közösségi közlekedési feladatok lakoságszám 515,00 0,00 -100,0%

c) Települési sportfeladatok c) Települési sportfeladatok lakoságszám 500,00 0,00 -100,0%

2.a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok körzetközpont 3 300 000,00 3 000 000,00 -9,1%

ab) Okmányiroda működési kiadásai ab) Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 324,00 276,00 -14,8%

ac) Gyámügyi igazgatási feladatok ac) Gyámügyi igazgatási feladatok fő 270,00 229,00 -15,2%

b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás fő 70,00 56,00 -20,0%

bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 7 737,00 7 729,00 -0,1%

3. Körjegyzőség működése a) Alap-hozzájárulás 3. Körjegyzőség működése a) Alap-hozzájárulás körjegyzőség/hó 300 000,00 253 530,00 -15,5%

b) Ösztönző hozzájárulás ba) a két községből álló 1000 felett b) Ösztönző hozzájárulás ba) a két községből álló 1000 felett körjegyzőség/hó 203 200,00 173 000,00 -14,9%

bb) a három vagy négy községből 1000 alatt bb) a három vagy négy községből 1000 alatt körjegyzőség/hó 173 100,00 152 000,00 -12,2%

bc) a három vagy több községből álló bc) a három vagy több községből álló körjegyzőség/hó 345 000,00 297 000,00 -13,9%

bd) a nagyközségi, városi székhelyű bd) a nagyközségi, városi székhelyű körjegyzőség/hó 112 000,00 96 000,00 -14,3%

4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai a) Igazgatási és sportfeladatok 4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai a) Igazgatási és sportfeladatok fő 150,00 392,00 161,3%

b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 9. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése fő 689,00 650,00 -5,7%

5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 3 088,00 2 612,00 -15,4%

6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m3 100,00 100,00 0,0%

7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai fő 2 510,00 2 280,00 -9,2%

b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település fő 4 640,00 4 211,00 -9,2%

8. Üdülőhelyi feladatok 8. Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint 2,00 1,00 -50,0%

9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok a) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő 1 061,00 0,00 -100,0%

b) Megyei/fővárosi közműv. és közgyűjt. feladatok fő 350,00 0,00 -100,0%

3. számú melléklet Szociális 3. számú melléklet 20 126 830 16 610 574 -17,5%

11.aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 11.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai fő 250,00 250,00 0,0%

11.ab családsegítés 70000 alatt 11.ab családsegítés 70000 alatt fő 790,00 790,00 0,0%

11.ac családsegítés 70000-110000 11.ac családsegítés 70000-110001 fő 658,33 564,29 -14,3%

11.ad családsegítés 110000 felett 11.ad családsegítés 110000 felett fő 564,29 493,75 -12,5%

11.ad gyermekjóléti szolgálat 11.ad gyermekjóléti szolgálat 282,14 246,88 -12,5%

11.b gyermekjóléti központ 11.b gyermekjóléti központ központ 2 303 300,00 2 099 400,00 -8,9%

11. ca szociális étkezés a nyugdíjminimum 150%-ig fő 91 500,00 0,00 -100,0%

11. cb szociális étkezés a nyugdíjminimum 150%-300%-ig 11. c) Szociális étkeztetés fő 80 700,00 53 350,00 -33,9%

11. cc szociális étkezés a nyugdíjminimum 300% felett fő 64 000,00 0,00 -100,0%

11.da házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150%-ig 11. d) Házi segítségnyújtás fő 270 700,00 168 000,00 -37,9%

11.db házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150% felett fő 171 000,00 0,00 -100,0%

11.e jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ahol a van házi segítségnyújtás is) fő 29 500,00 0,00 -100,0%

11.e) tanyagondnoki szolgáltatás 11.e) tanyagondnoki szolgáltatás szolgálat/hó 183 525,00 166 379,00 -9,3%

11.f) utcai szociális munka 11.f) utcai szociális munka szolgálat 4 921 600,00 4 543 750,00 -7,7%

11.g) időskorúak nappali intézményi ellátása 11.g) időskorúak nappali intézményi ellátása fő 146 200,00 88 850,00 -39,2%

11.i) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 11.h) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fő 214 650,00 206 100,00 -4,0%

11.j ) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 11.i) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása fő 454 110,00 405 600,00 -10,7%

k) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 11.j) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése fő 65 000,00 22 500,00 -65,4%

12.aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 12.aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás fő 935 300,00 842 750,00 -9,9%

12.ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása 12.ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása fő 787 450,00 710 650,00 -9,8%

12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő 787 450,00 710 650,00 -9,8%

"12.b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás ba) Otthont nyújtó ellátás

" "12.b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás ba) Otthont nyújtó ellátás

" fő 807 150,00 739 000,00 -8,4%

12.bb) Utógondozói ellátás 12.bb) Utógondozói ellátás fő 669 350,00 667 450,00 -0,3%

12.bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: 2007.december hónapban részesült hozzájárulásban 12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása fő 689 000,00 635 650,00 -7,7%

12.bcab Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: a nyugdíjminimum 150%-ig fő 772 700,00 -100,0%

12.bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén fő 689 000,00 -100,0%

12.bcb bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 12.bcb bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás fő 689 000,00 635 650,00 -7,7%

12.cc Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított szem. tér. díjak éves összegének átlaga 600 000 Ft. felett van 12.cc Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított szem. tér. díjak éves összegének átlaga 600 000 Ft. felett van fő 394 100,00 309 350,00 -21,5%

13.a hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 13.a hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely fő 516 750,00 468 350,00 -9,4%

14.a gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás 14.a gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás fő 540 150,00 494 100,00 -8,5%

b) Családi napközi ellátás b) Családi napközi ellátás fő 246 100,00 268 200,00 9,0%

14.c ingyenes intézményi étkeztetés 14.c ingyenes intézményi étkeztetés fő 65 000,00 22 500,00 -65,4%

15. Közoktatási alap-hozzájárulás 15. Közoktatási alap-hozzájárulás teljesítmény 2 540 000,00 2 350 000,00 -7,5%

Kiegészítő hozzájárulás közoktatás Kiegészítő hozzájárulás közoktatás 1 814 300 1 569 200 -13,5%

16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán 16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán tanuló 38 000,00 35 000,00 -7,9%

16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon tanuló 106 000,00 98 000,00 -7,5%

16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában tanuló 239 000,00 224 000,00 -6,3%

16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás tanuló 239 000,00 230 000,00 -3,8%

16.2.3. Fejlesztő felkészítés 16.2.3. Fejlesztő felkészítés tanuló 322 000,00 305 000,00 -5,3%

16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás tanuló 43 000,00 40 000,00 -7,0%

16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás tanuló 68 000,00 64 000,00 -5,9%

16.5.1. Pedagógiai programok támogatása 16.5.1. Pedagógiai programok támogatása 228 000,00 210 000,00 -7,9%

16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 48 500,00 35 300,00 -27,2%

b) Minősített alapfokú művészeti oktatás a képző- és iparművészeti, a táncművészeti, a szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban b) Minősített alapfokú művészeti oktatás a képző- és iparművészeti, a táncművészeti, a szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 19 000,00 13 800,00 -27,4%

16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 18 000,00 15 300,00 -15,0%

16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 42 800,00 36 300,00 -15,2%

17.1. kedvezményes étkeztetés óvoda 17.1. kedvezményes étkeztetés óvoda 65 000,00 22 500,00 -65,4%

17.1. kedvezményes étkeztetés általános iskola 17.1. kedvezményes étkeztetés általános iskola 65 000,00 22 500,00 -65,4%

17.1. kedvezményes étkeztetés középiskola 17.1. kedvezményes étkeztetés középiskola 65 000,00 22 500,00 -65,4%

17.1.b Kedvezményes étk. 5-6. oszt. 17.1.b Kedvezményes étk. 5-7. oszt. 20 000,00 19 000,00 -5,0%

17.2.a tanulók ingyenes tankönyvellátása 17.2.a tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000,00 10 000,00 0,0%

17.2.b általános tankönyv hozzájárulás 17.2.b általános tankönyv hozzájárulás 1 000,00 1 000,00 0,0%

17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 177 000,00 165 000,00 -6,8%

8. számú melléklet 8. számú melléklet 991 230 909 400 -8,3%

I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása fő 11 400,00 -100,0%

3. Pedagógiai szakszolgálat I. Pedagógiai szakszolgálat fő 970 000,00 900 000,00 -7,2%

4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása fő 430,00 -100,0%

II. 2. Szociális továbbképzés II. 2. Szociális továbbképzés 9 400,00 9 400,00 0,0%

IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 43 154 036 30 708 601 -28,8%

2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása max. 2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása fő 190,00 160,00 -15,8%

2.1. legfeljebb 2.1. legfeljebb fő 40 000 000,00 28 000 000,00 -30,0%

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat

aa1) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény aa1) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 98 000,00 98 000,00 0,0%

aa2) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után aa2) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után 72 000,00 70 000,00 -2,8%

aa3) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után aa3) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után 79 000,00 78 000,00 -1,3%

ab1) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 50% az intézmény székhelyén/telephelyén ab1) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 50% az intézmény székhelyén/telephelyén 49 000,00 49 000,00 0,0%

ab2) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után 50% az intézmény székhelyén/telephelyén ab2) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után 50% az intézmény székhelyén/telephelyén 36 000,00 35 000,00 -2,8%

ab3) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után 50% az intézmény székhelyén/telephelyén ab3) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után 50% az intézmény székhelyén/telephelyén 39 500,00 39 000,00 -1,3%

ba) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás )társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára ba) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás ) társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára 72 000,00 70 000,00 -2,8%

bb) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás ) társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára külterületről bb) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás ) társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára külterületről 10 800,00 10 500,00 -2,8%

c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás 100 000,00 100 000,00 0,0%

d) Tagintézményi támogatás d) Tagintézményi támogatás 72 000,00 70 000,00 -2,8%

e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 40 000,00 -100,0%

2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás fő 2 000,00 2 000,00 0,0%

Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés fő 11 000,00 11 000,00 0,0%

Logopédiai ellátás 2009. január-augusztus Logopédiai ellátás 2010. január-augusztus 7 330,00 7 333,33 0,0%

Logopédiai ellátás 2009. szeptember-december kétszeres lakóhelyükön ellátva Logopédiai ellátás 2010. szeptember-december kétszeres 7 330,00 7 333,33 0,0%

Nevelési tanácsadás 2009. január-augusztus Nevelési tanácsadás 2009. január-augusztus 7 330,00 7 333,33 0,0%

Nevelési tanácsadás 2009. szeptember-december kétszeres Nevelési tanácsadás 2009. szeptember-december kétszeres 7 330,00 7 333,33 0,0%

Gyógytestnevelés 2009. január-augusztus Gyógytestnevelés 2009. január-augusztus 7 330,00 7 333,33 0,0%

Gyógytestnevelés 2009. szeptember-december másfélszeres Gyógytestnevelés 2009. szeptember-december másfélszeres 7 326,00 3 666,67 -49,9%

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása(bentlakásos és átmeneti otthonok) legalább 1 feladat

Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény 180 000,00 180 000,00 0,0%

Intézményi társulás által fenntartott intézmény Intézményi társulás által fenntartott intézmény 60 000,00 60 000,00 0,0%

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása (legalább 3 feladat) 2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása (legalább 2 feladat)

a) Szociális étkezés Többcélú társulásban a)Szociális étkezés Többcélú társulásban 6 500,00 6 500,00 0,0%

a) Szociális étkezés Intézményi társulásban a)Szociális étkezés Intézményi társulásban 4 500,00 6 500,00 44,4%

b) Családsegítés Többcélú társulásban b) Családsegítés Többcélú társulásban 320,00 320,00 0,0%

b) Családsegítés Intézményi társulásban b) Családsegítés Intézményi társulásban 300,00 288,00 -4,0%

c) Házi segítségnyújtás Többcélú társulásban c) Házi segítségnyújtás Többcélú társulásban 60 000,00 60 000,00 0,0%

c) Házi segítségnyújtás Intézményi társulásban c) Házi segítségnyújtás Intézményi társulásban 50 000,00 40 000,00 -20,0%

c) Házi segítségnyújtás Megállapodás alapján 20 000,00 -100,0%

d) Jelzőrendsz.házi segítségny. Többcélú társulásban 30 000,00 -100,0%

d) Jelzőrendsz.házi segítségny. Intézményi társulásban 24 000,00 -100,0%

d) Jelzőrendsz.házi segítségny. Megállapodás alapján 8 000,00 -100,0%

e) Nappali ellátás Többcélú társulásban d) Nappali ellátás Többcélú társulásban 90 000,00 90 000,00 0,0%

e) Nappali ellátás Intézményi társulásban d) Nappali ellátás Intézményi társulásban 64 000,00 30 000,00 -53,1%

e) Nappali ellátás Megállapodás alapján 20 000,00 -100,0%

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása 2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása

Helyettes szülői hálózat, gyerekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona Többcélú társulásban Helyettes szülői hálózat, gyerekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona Többcélú társulásban 320 000,00 320 000,00 0,0%

Helyettes szülői hálózat, gyerekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona Intézményi társulásban Helyettes szülői hálózat, gyerekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona Intézményi társulásban 220 000,00 160 000,00 -27,3%

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása 2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása

Gyermekjóléti szolgálat Többcélú társulásban Gyermekjóléti szolgálat Többcélú társulásban 1 200,00 1 200,00 0,0%

Gyermekjóléti szolgálat Intézményi társulásban Gyermekjóléti szolgálat Intézményi társulásban 1 050,00 600,00 -42,9%

Gyermekjóléti szolgálat Megállapodás alapjánásban 400,00 1 200,00 200,0%

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása 2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása 1 180 000,00 1 000 000,00 -15,3%

2.8. Belső ellenőrzési feladatainak támogatása 2.8. Belső ellenőrzési feladatainak támogatása 88 300,00 79 000,00 -10,5%

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.