Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az önkormányzati cégek belső kontrollrendszerét érintő 2020.évi jogszabályi változások

2020.02.05

2020. január 1-től a gazdasági társaságok belső kontrollrendszerét érintő jogszabályi változások léptek hatályba. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosítása alapján 2020. január 01-től a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak is belső kontroll rendszert és saját belső ellenőrzést kell kialakítaniuk. A új feladat végrehajtásához évvégén megjelent a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontroll rendszerének kialakításáról szóló 339/2019. (XII.23.) kormányrendelet. A jogszabály szerint a belső kontroll rendszer kialakítását 2020-ban meg kell tenni a szervezet első számú vezetőjének, a rendeletben részletezett belső szervezeti átalakításokkal és szabályozásokkal.

A 2009. évi CXXII. törvény módosítása alapján:

A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan stratégiát határoz meg, olyan szabályzatokat ad ki, valamint olyan folyamatokat alakít ki és működtet, amelyek biztosítják a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény 7/J. § (3) bekezdésében meghatározott követelmények teljesülését.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője teljesítménymérési rendszert alakít ki és működtet a gazdasági társaság tevékenységére vonatkozóan.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan belső kontrollrendszert alakít ki, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására, illetve a korrupció és a visszaélés hatékony megelőzésére.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője kialakítja a köztulajdonban álló gazdasági társaság tevékenységének, valamint a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, amely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője biztosítja, hogy – a köztulajdonban álló gazdasági társaság mérete, tevékenységének jellege, nagyságrendje és összetettsége, valamint pénzügyi erőforrásai arányában – • a megfelelést támogató szervezeti egység a működtetéshez szükséges számú, képzettségű és szakmailag alkalmas munkatárssal, anyagi erőforrással, és • a megfelelést támogató szervezeti egység, illetve a megfelelési tanácsadó a működéshez szükséges és a feladatok ellátásához szükséges hatáskörrel, szakmai függetlenséggel és információhoz való hozzáféréssel rendelkezzen. Megfelelési tanácsadói feladatok ellátására felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű személy jelölhető ki a felügyelőbizottság egyetértésével. A megfelelési tanácsadónak vagy megfelelést támogató szervezeti egység esetében legalább egy megfelelési tanácsadónak legalább kétéves, a végzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Megfelelési tanácsadónak nem jelölhető ki a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőre.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrzése

A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit. A belső ellenőrzési tevékenység ellátása részben vagy egészben – a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával – külső szolgáltató bevonásával is biztosítható.

A belső ellenőrzést végző személynek – azon, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek kivételével, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatás keretében kívánják gyakorolni – meg kell felelnie a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató vezetőjének legalább ötéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység munkáját a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a felügyelőbizottság által jóváhagyott belső ellenőrzési alapszabály és belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.