Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ellenőrzést követő intézkedések nyilvántartási és beszámolási kötelezettsége

2008.04.14

PM Közlemény

Az Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartáshoz [193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendelet 29/A. § (1)] című módszertani útmutatóhoz Publikálva: 2008.02.01

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Ber.) módosítását követően 2007. április 19-től hatályos 29/A. §-ának (1) bekezdése értelmében „AZ ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője - a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi”. Az erre vonatkozó módszertani útmutató elkészült és a Pénzügyi Közlöny 2007/12. számában (2007. október 26.) megjelent PM közleményben került közzétételre. A Ber. módosításáról szóló 67/2007. (IV. 11.) Korm. Rendelet 19. §-ának (5) bekezdése értelmében ,,a Ber. új 29/A. §-ban foglaltak a vonatkozó pénzügyminiszteri útmutatónak a Pénzügyi Közlönyben történő közzétételét követő 60. naptól alkalmazandóak.”

A fentiek értelmében a Ber. 29/A. §-ának (4)-(5) bekezdésében szereplő, a 2007. évről készítendő beszámolókban (AZ útmutató Pénzügyi Közlönyben történő közzétételét követő 60. Nap) a beszámolási időszak első napja 2007. December 26. Eszerint a 2007. December 26. – December 31. közötti időszakban jóváhagyott intézkedési tervek megvalósulásáról kell számot adni. Tekintettel a tárgyidőszak rövidségére, amennyiben nem lett intézkedési terv jóváhagyva ezen időszakban, a beszámolót nem szükséges megküldeni. Természetesen a költségvetési szerv vezetője dönthet úgy, hogy kiterjeszti a beszámolási időszakot (azaz pl. egész 2007. évről be kell számolni). A Ber. 29/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a végrehajtott és a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról készített – első teljes naptári évet érintő – beszámolót a 2008. évről kell készíteni, melyet a Ber. 29/A. §-ának (4)-(5) bekezdése értelmében 2009. január 31-ig, illetve 2009. április 30-ig kell megküldeni a jogszabály rendelkezései szerint AZ erre kötelezetteknek. A módszertan útmutatása szerint „a nyilvántartásban a tárgyévben jóváhagyott intézkedési terveket kell szerepeltetni. A tárgyévben végre nem hajtott intézkedéseket – melynek oka lehet pl. tárgyéven túli határidő kitűzése vagy átütemezésre kerülő feladat – a következő évi nyilvántartásba kell átvezetni.” A hatályos Ber. két különböző, AZ ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásáról rendelkezik. Az egyik – a fent említett – nyilvántartás vezetése AZ ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének, míg a másik a belső ellenőrzési vezető (Ber. 12. § n) Pont) feladata. Budapest, 2008. január 30.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.