Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Számla és számlázás

2008.04.16

Ha elolvassuk az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény X. fejezetét a számlázásról, akkor a szövegezésből kitűnik– idézet: „a számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható” –, hogy nincs többféle számla, mint fogalom.

Számla van, és amennyiben bizonyos feltételek fennállnak, akkor kevesebb adat is elég a számlán. Ennek az egyszerűsítésnek az alapfeltétele, hogy a teljesítés, számlakibocsátás, és kifizetés ugyanazon a napon történjen. Csak ha mindhárom feltétel teljesül, akkor bocsátható ki egyszerűsített adattartalmú számla.

Ez eddig is így volt, és ezután is ez az előírás. Az, hogy nem így tették a gyakorlatban, nem a szabályozás kérdése. Végig kellene gondolni, hogy ha egy építőipari alvállalkozó ma befejezi a vállalt munkáját, az szerepel az építési naplóban, és ha még ma készül átadás-átvételi jegyzőkönyv is a műszaki ellenőr részvételével, akkor az a munka ma teljesült. Teljesen mindegy, hogy mikor irkálnak ún. teljesítésigazolást, az nem változtat a tényleges teljesítés időpontján. Amennyiben még ma kifizetem az alávállalkozót, akkor kiállíthat egyszerűbb formátumú számlát.

Minden más esetben az áfa-törvény 169.§-ában meghatározott adattartalmú számlát kell kiállítani. Sem a fizetési határidő, sem pedig a fizetés módja nem kötelező tartalmi eleme a számlának. Természetesen fel lehet ezeket is tüntetni, de ezek szerződéses elemek. A pénzügyi teljesítést egy külön bizonylat igazolja. A pénztárbizonylat vagy a bankértesítő.

A nyomtatványként, nyomdai úton előre előállított számla, vagy nyugta abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha

 • a) a nyomtatvány előállítása, az állami adóhatóság által a gyártó részére előre kijelölt sorszámtartománynak megfelelően, folyamatosan történik,
 • b) a nyomtatvány beszerzője a vásárlásról olyan számlával rendelkezik, amelyen szerepel a vevő adószáma és a vásárolt nyomtatványok sorszáma tól-ig, továbbá
 • c) a nyomtatványt annak beszerzője szigorú számadású nyomtatványként kezeli, s erről nyilvántartást vezet a 24/1995 (XI. 22.) PM rendeletben foglalt tartalommal.

Felhívom a figyelmet arra, hogy március 1-jétől a közbeszerzési eljárások során elnyert munkák nyertese, és annak alvállalkozói nem tudják alkalmazni az egyszerűbb adattartalmú számlát csak akkor, ha a teljesítés és a fizetés (azonos!) időpontjára be tudják mutatni a 15 napnál nem régebbi "nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást". Mivel ennek technikai lebonyolítása nehézkes lenne, javasolt a teljes adattartalmú számla (lásd a 169.§-t) alkalmazása. Sok felesleges adóigazolási kérelemtől kíméljük meg magunkat, ha így teszünk, és nem ragaszkodunk a kézpénzfizetéshez sem.Az építőiparra például nem jellemző, hogy az elvégzett munka átvétele és teljesítettként való elfogadása azon a napon történik, amikorra tervezték.

A vásárolt számlanyomtatványok ellenőrzése egyre gyakoribb feladatunk lesz. Elsősorban a befogadott nagyobb összeget tartalmazó számlák esetében szükséges utánanéznünk, hogy az APEH által engedélyezett sorszámtartományú nyomtatványon készült-e számla, de a saját vásárolt bizonylataink ellenőrzése sem felesleges annak érdekében, hogy a későbbi reklamációktól megkíméljük magunkat.

Az ellenőrzés gyakorlati megvalósítása a következő. - Vegyük magunk elé a számlát, vagy számlatömböt, és keressük meg rajta a gyártó cég nevét.

Példánkban az XYWZ Kft gyártotta az a/4-es méretű 5 példányos számlalapot.

 • - Menjünk be a www.apeh.hu-ra, és jobb oldalon kattintsunk az "egyéb adatbázisokra". Megjelennek az ezen belül található adatbázisok. Válasszuk a "nyomdai sorszámintervallumokat".
 • - A megjelenő fehér ablakokat ki kell töltenünk. Először a nyomtatvány előállítójának nevét kell kiválasztanunk a legördülő listából (lefelé mutatónyíl az ablak jobb oldalán). Majd a bizonylat fajtáját kell kiválasztanunk a legördülő kínálatból. Példánkban a számla-leporellót választjuk, mert nem tömböt vizsgálunk.
 • - A sorszámot úgy kell beírni, hogy az első ablakba először az első négy karaktert. Példánkban egy BQ7L-A 164790-es sorszámú számlát vizsgálunk, amely több millió forint végösszeget tartalmaz. Tehát az első ablakba beírjuk: BQ7L.
 • - A második sorszámablakba beírjuk, hogy "A164790". A lenyíló ablak információt nyújt arról, hogy ezt a számlát tényleg az XYWZ Kft gyártotta, valamint mikor kérte a sorszámtartományt és mikor tették közzé.

A számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy a) a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, továbbá b) a számlapéldányok hiánytalan elszámolása biztosított.

A számlázó program folyamatos sorszámozása biztosítottnak tekinthető a következő esetekben is:

 • 1.) Ha a belföldi adóalany külföldön adófizetésre kötelezett és emiatt egy másik országban bejelentkezett az ottani rendszerbe, ahol adóazonosító-számot kapott, akkor a külföldi adóalanyként történő számlakibocsátásait elkülönített sorszámtartomány keretében oldja meg.
 • 2.) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha
 • a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, illetőleg
 • b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.
 • 3.) A sorszámozás folyamatosnak tekinthető akkor is, ha a számla kibocsátása, és az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés
 • a) pontjában meghatározott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik. A számlapéldányokkal történő hiánytalan elszámolás azt jelenti, hogy a számlázó programnak a számla adattartalmának papírra való nyomtatása során biztosítania kell a) az összes számlapéldány sorszámozását, ha az előállítás az egyes számlapéldányok egymás utáni nyomtatásával történik, illetőleg
 • b) annak feltüntetését, hogy a számla összesen hány példányban készül, ha az előállítás több példányos, összeszerelt és előnyomás nélküli papírra történik.

A számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya, elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a nyomtatott változattal mindenben megegyező számlaképet, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel látják el, és ezt megőrzik az adó megállapításához való jog elévüléséig. Ez a módszer is biztosítja a hiánytalan elszámolást, de ne feledjük, hogy ez nem elektronikus számla, csak a másolat megőrzésének elektronikus módszere.

A számlapéldányokkal történő hiánytalan elszámolást az adóhatóság ellenőrzi, legyen akár elektronikus számláról vagy pedig elektronikus módszerrel megőrzött, de számlázó programmal előállított számláról szó. A helyszíni ellenőrzés során az adóhatóság részére

 • a) biztosítani kell a számla olvashatóságához szükséges technikai eszközöket,
 • b) rendelkezésre kell bocsátani a technikai eszközök használatára vonatkozó dokumentációt, továbbá
 • c) meg kell adni az ezen eszközök használatához szükséges minden felvilágosítást

Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója - próbajelleggel - állít ki számlát. Ne feledjük, hogy a számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely biztosítja a program működésének ellenőrizhetőségét. Nevezetesen a dokumentációnak tartalmaznia kell: - a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, - valamint a program készítője által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatot arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A számlázó programnak a hiányos, hibás, megsemmisült vagy elveszett számlákat is rögzítenie szükséges.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.