Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szociális és gyermekvédelem pénzügyi ellenőrzése

Cikkek

Szociális humánszolgáltatások ellenőrzési gyakorlatáról (tanulmány 4.rész)

2009.10.24

| Hozzászólások: 0

| Menüpont: Szociális és gyermekvédelem pénzügyi ellenőrzése

A MÁK vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a fenntartók jogszerűen igényelték-e a normatívát, illetve jogszabályszerűen annak céljára használták-e fel. Az ellenőrzési jogosítványok tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. (továbbiakban Ket.) törvényben a hatósági ellenőrzés szabályairól szóló megállapítások irányadók.

ÖSSZEFOGLALÁS

 

Szociális humánszolgáltatások ellenőrzési gyakorlatáról (tanulmány 3.rész)

2009.10.23

| Hozzászólások: 0

| Menüpont: Szociális és gyermekvédelem pénzügyi ellenőrzése

A szociális és gyámhivatalok (a továbbiakban szgyh.) hatáskörébe 2005. szeptember 1. napjától kezdődően tartozik a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezése és ellenőrzése. A feladatköröket a közigazgatási hivataloktól telepítette át a jogszabály, ahol korábban a hatósági főosztály keretében látták azt el.

 

Szociális humánszolgáltatások ellenőrzési gyakorlatáról (tanulmány 2.rész)

2009.10.22

| Hozzászólások: 0

| Menüpont: Szociális és gyermekvédelem pénzügyi ellenőrzése

A városi jegyzők hatáskörébe alapszolgáltatások: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, falu- és tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, közösségi ellátások és nappali ellátás biztosító szociális szolgáltatók és intézmények engedélyezése és ellenőrzése tartozhat.

 

Szociális humánszolgáltatások ellenőrzési gyakorlatáról (tanulmány 1.rész)

2009.10.19

| Hozzászólások: 0

| Menüpont: Szociális és gyermekvédelem pénzügyi ellenőrzése

A „Szociális Szolgáltatások Ellenőrzésfejlesztési Programja” keretében szükségessé vált a szociális humánszolgáltatással kapcsolatosan ellenőrzést végző hatóságok ellenőrzési gyakorlatának felmérése és összehasonlítása, az alkalmazott módszerek számbavétele abból a célból, hogy a felmérés és annak megállapításai segítséget nyújtsanak kialakítandó egységes országos ellenőrzési gyakorlat és ehhez szakmai segédletek elkészítéséhez, az ellenőrzés informatikai fejlesztéséhez.

 

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÉS A SZOCIÁLIS MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE

2009.09.09

| Hozzászólások: 5

| Menüpont: Szociális és gyermekvédelem pénzügyi ellenőrzése

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÉS A SZOCIÁLIS MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE

Időpont: 2009. szeptember 9. Helyszín: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

Résztvevők: Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály és a Humánszolgáltatások Osztályának képviselői; Marczis Béláné, Önkormányzati Főosztály, főosztályvezető Nagy Lászlóné, Humánszolgáltatások Osztálya, osztályvezető Szabóné Mészáros Angéla, Önkormányzati Főosztály, ellenőrzési referens Szociális Módszertani Intézmények képviselői

 

Bölcsödei létszám - eltérés 20 %

2009.03.10

| Hozzászólások: 308

| Menüpont: Szociális és gyermekvédelem pénzügyi ellenőrzése

Hiányzik a jogszabályi összhang, ezért a bölcsőde fenntartók jó, ha elővigyázatosak a bölcsődei férőhelyek kihasználtságával kapcsolatosan. Csoportonként 10 gyermeknél többet ugyanis az év egyetlen napján sem lehet figyelembe venni a támogatás számításánál!

 

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái

2008.04.14

| Hozzászólások: 1

| Menüpont: Szociális és gyermekvédelem pénzügyi ellenőrzése

A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások során a rendelet meghatározza az egyes ellátási formák szükséges szakmai létszámnormáit.

 

Szociális térítési díjak megállapításának szabályai 2007. évtől

2008.04.14

| Hozzászólások: 1

| Menüpont: Szociális és gyermekvédelem pénzügyi ellenőrzése

2006. évi CXVII. törvény 23. § (1) –(2) bekezdései tartalmazzák a térítési díj reformját. Az Szt. módosítás szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.