Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái

2008.04.14

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái

2. sz. mell. az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez

I. Alapszolgáltatások

1. Étkeztetés - szociális segítő 1 fő

2. Házi segítségnyújtás

  • a) házi segítségnyújtásban ellátottak száma szerint (5-6 fő ellátott) - szociális gondozó 1 fő
  • b) 5 vagy több főállású szociális gondozó esetén - vezető gondozó 1 fő

3. Családsegítés - családgondozó (2000-5000 fő lakosig, és 5000 fő lakos felett 5000 főre vetítve; ha a szervezetileg egy egységben dolgozó családgondozók száma három vagy ennél több, akkor közülük vezető családgondozót kell kinevezni) 1 fő - szociális segítő vagy tanácsadó (30 000 lakosonként) 2 fő

4. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat - falugondnok 1 fő - tanyagondnok 1 fő

5. Támogató szolgálat - vezető 1 fő - személyi segítő 2 fő - gépkocsivezető 1 fő

6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a szolgáltatás készenléti rendszerben történő folyamatos működtetéséhez 40 készülékenként legalább 2 fő szociális gondozó szükséges

7. Közösségi ellátások a) Önálló szolgáltatás esetén: Közösségi koordinátor 1 fő Közösségi gondozó 2 fő b) Integrált ellátás keretein belül: Közösségi koordinátor 1/2 fő, ill. 1 fő- 4 közösségi gondozó esetén Közösségi gondozó 2 fő

8. Utcai szociális munka - utcai szolgálat koordinátor (4 vagy annál kevesebb utcai szociális gondozót alkalmazó utcai szolgálat esetében a koordinátori feladat ellátásával megbízható az utcai szociális gondozók egyike) 1 fő - utcai szociális gondozó 2 fő

9. Szenvedélybetegek közösségi ellátása ca) Önálló alacsonyküszöbű ellátás esetén: Koordinátor 1 fő Konzultáns (a koordinátor is elláthatja) napi 4 óra Segítő 2 fő cb) Integrált alacsonyküszöbű ellátás keretein belül: Koordinátor napi 4 óra Konzultáns napi 4 óra Segítő 2 fő II. Intézményi ellátások

1. Nappali ellátást nyújtó intézmények

A) Idősek klubja

  • - nappali ellátást vezető 1 fő - szociális gondozó (30 férőhelyre vetítve) 1 fő
  • - 6 napos vagy folyamatos nyitva tartás esetén szociális gondozó (30 férőhelyre vetítve) 1 fő

C) Fogyatékosok nappali intézménye - intézményvezető 1 fő - terápiás munkatárs (három gondozási csoportra) 1 fő - szociális gondozó (gondozási csoportonként) 1 fő

D) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye a) 30 főig Intézményvezető 1 fő terápiás segítő 2 fő b) 30 fő felett intézményvezető 1 fő terápiás segítő 2 fő + 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott

E) Nappali melegedő - intézményvezető 1 fő - szociális segítő (tárgyévet megelőző év napi átlagforgalma alapján minden 50 megforduló ellátottanként) 1 fő szociális, mentálhigiénés munkatárs (tárgyévet megelőző év napi átlagforgalma alapján minden 50 ellátottanként) négy óra

F) Demens személyek nappali intézménye ellátottak száma szerint (5-7 fő ellátott) - szociális, mentálhigiénés munkatárs napi 4 óra - szociális gondozó 1 fő

2. Bentlakást nyújtó intézmények

A három műszakos folyamatos ellátást biztosító intézményben - kivéve a drogbetegeket ellátó intézményt, a hajléktalanok átmeneti szállását és a lakóotthont - az ápolói-gondozói feladatok ellátásához minimálisan 5 fő alkalmazása szükséges az intézményvezetőn és a kisegítő személyzeten kívül.

A) Idősek otthona - intézményvezető 1 fő - orvos = 100 férőhely alatt heti 4 óra = 100-200 férőhely között heti 6 óra = 200 férőhely felett 1 fő - intézményvezető ápoló (100 férőhely felett) 1 fő - ápoló, szociális gondozó (100 férőhelyre vetítve) 24 fő - diétás nővér = 200 férőhelyig heti 4 óra = 200 férőhely felett 1 fő - mozgásterapeuta = 100 férőhelyig heti 4 óra = 100 férőhely felett 1 fő - szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve) 1 fő - foglalkoztatásszervező (100 férőhelyre vetítve) 1 fő

B) Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye (drogbetegeket ellátó intézmény kivételével) - intézményvezető 1 fő - orvos = 100 férőhely alatt heti 8 óra = 100-200 férőhely között heti 12 óra = 200 férőhely felett (ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást is) heti 4 óra és 1 fő intézményvezető ápoló (100 férőhely felett) 1 fő - ápoló, szociális gondozó (100 férőhelyre vetítve) = ápolást, gondozást nyújtó intézmény 24 fő = rehabilitációs intézmény 12 fő - szociális, mentálhigiénés munkatárs (200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve, 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve) = ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fő = rehabilitációs intézmény 2 fő - foglalkoztatásszervező, munkavezető (200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve, 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve) = ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fő = rehabilitációs intézmény 2 fő

C) Drogbetegeket ellátó intézmény - intézményvezető 1 fő - orvos = 100 férőhely alatt heti 4 óra = 100 férőhely felett heti 6 óra - szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyenként) 3 fő - foglalkoztatásszervező, munkavezető (50 férőhelyenként) 2 fő

D) Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye - intézményvezető 1 fő - orvos = 100 férőhely alatt heti 4 óra = 100-200 férőhely között heti 6 óra = 200 férőhely felett 1 fő - intézményvezető ápoló (100 férőhely felett) 1 fő

Rehabilitációs intézmény - vezető pedagógus 1 fő 50 férőhelyre vetítve: - ápoló, gondozó 5 fő - fejlesztő pedagógus 2 fő - foglalkoztatás-szervező 1 fő - szabadidő szervező 1 fő - mozgásterapeuta 1 fő - munkavezető 2 fő - szociális és mentálhigiénés munkatárs 2 fő 100 férőhelyre vetítve: - szociális ügyintéző 1 fő

Ápoló, gondozó otthon 50 férőhelyre vetítve: - ápoló-gondozó = kiskorúak ellátása esetén 20 fő = felnőttkorúak ellátása esetén 15 fő fejlesztő pedagógus 2 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs 1 fő mozgásterapeuta 1 fő foglalkoztatás-szervező 1 fő szabadidő szervező 1 fő 100 férőhelyenként: szociális ügyintéző 1 fő

Súlyos fogyatékos személyeket ellátó csoport - osztályvezető (5 csoport irányítása) 1 fő - gyermekgondozó-ápoló 4 fő - mozgásterapeuta napi 4 óra - pedagógus 1 fő

E) Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye - intézményvezető 1 fő - orvos = ápolást, gondozást nyújtó intézmény heti 6 óra = rehabilitációs intézmény heti 2 óra - ápoló, szociális gondozó (100 férőhelyre vetítve) 14 fő = ápolást, gondozást nyújtó intézmény - szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve) = ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 fő = rehabilitációs intézmény 5 fő - munkavezető (50 férőhelyre vetítve) (amennyiben van foglalkoztatás) napi 4 óra - foglalkoztatásszervező (50 férőhelyre vetítve) (amennyiben van foglalkoztatás) napi 4 óra

F) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - intézményvezető 1 fő - orvos heti 2 óra - ápoló, szociális gondozó (100 férőhelyre vetítve) = időskorúak és fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona 16 fő = hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása 3 fő - szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve) = időskorúak és fogyatékosok gondozó háza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti tthona 1 fő = hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása 4 fő

F/1) Időszakos férőhely működtetése átmeneti szállón, éjjeli menedékhelyen

  • a) Intézményen belül működtetett időszakos férőhelyek: - szociális gondozó (20 időszakos férőhelyre) 1 fő - szociális mentálhigiénés munkatárs = éjjeli menedékhely (25 időszakos férőhelyre) 1 fő = átmeneti szállás (12 időszakos férőhelyre) 1 fő
  • b) Intézményen kívül működtetett időszakos férőhelyek: - részlegvezető 1 fő - szociális gondozó (20 időszakos férőhelyre vetítve) 2 fő - szociális mentálhigiénés munkatárs (25 időszakos férőhelyre) 1 fő

G) Módszertani feladatok ellátására kijelölt intézmény módszertani osztálya - osztályvezető 1 fő - módszertani munkatárs (főállásban) 2 fő - módszertani szakértő (részmunkaidőben) 2 fő - adminisztrátor 1 fő

H) Lakóotthon

  • a) Bentlakásos intézményi szervezetben működő lakóotthon - Rehabilitációs célú lakóotthon szociális segítő 2 fő - Ápoló, gondozó célú lakóotthon szociális segítő 3 fő ápoló, gondozó 1 fő
  • b) Önálló intézményként működő - Fogyatékos személyek = rehabilitációs célú lakóotthona intézményvezető 1 fő szociális segítő 2 fő = ápoló gondozó célú lakóotthona intézményvezető 1 fő szociális segítő 2 fő ápoló, gondozó 2 fő fejlesztő pedagógus 1 fő orvos heti 4 óra - Pszichiátriai betegek lakóotthona intézményvezető 1 fő szociális segítő 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott - Szenvedélybetegek lakóotthona intézményvezető 1 fő szociális segítő 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott

I) Részleg 50 férőhelyre vetítve Ápoló-gondozó részleg Rehabilitációs részleg Orvos heti 6 óra heti 4 óra Részlegvezető 1 fő 1 fő Szociális ápoló-gondozó - fogyatékos személyek 18 fő 8 fő - idősek 10 fő - pszichiátriai és szenvedélybetegek 6 fő - hajléktalan személyek 7 fő Szociális és mentálhigiénés munkatárs 1 fő 3 fő Hajléktalanellátás esetén szociális segítő 2 fő Fogyatékos ellátása esetén pedagógus 1 fő 1 fő foglalkoztatás szervező, munkavezető 1 fő 2 fő

Kiegészítő szabályok

1. A szakmai létszámnormára vonatkozó előírások betartásával a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, szolgálatok a saját szervezeti felépítésük és működési rendjük szerint gazdálkodnak a humán erőforrásokkal.

2. Azon munkaköröknél, ahol alternatíva szerepel - pl. ápoló és szociális gondozó vagy foglalkoztatásszervező és munkavezető - az intézmény-, szolgáltatásvezető hatásköre a konkrét munkakör meghatározása.

3. Azon munkaköröknél, ahol a létszámnorma 50 férőhelyenként van meghatározva, minden megkezdett 50 férőhelyre kell az előírt létszámot biztosítani, vagyis 50 férőhelyig az alaplétszámot, ezt követően szakaszosan - 51-100, 101-150, 151-200 férőhely stb. - kell a többletlétszámról gondoskodni. A 200 férőhely feletti intézményeknél 200 férőhelyig 50 férőhelyenként, e fölött pedig 100 férőhelyenként kell létszámot biztosítani.

4. Ahol a létszámnorma 100 férőhelyre van meghatározva, a létszámot a működés megkezdésekor az intézmény engedélyezett, utóbb a működő férőhelyszámával arányosan kell biztosítani. A létszámigényt főben kell meghatározni a kerekítés általános szabályának figyelembevételével.

5. Ha a bentlakásos intézmények férőhelyszáma nem haladja meg az 50 férőhelyet, az intézményvezetői munkakör osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is ellátható. Azon bentlakásos intézményeknél, ahol az anyaintézményen kívüli önálló telephelyen működő részleg férőhelyszáma meghaladja az 50 férőhelyet, részlegvezető alkalmazásáról is gondoskodni kell.

6. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai a bentlakásos intézmények esetén a következő: - gazdasági vezető 1 fő - gazdasági ügyintéző (100 férőhelyenként) 2 fő - ügyviteli létszám (pénztáros, könyvelő, raktáros stb., 50 férőhelyenként) 1 fő - takarítónő (1000 m2-es takarítandó felületként) 1 fő - műszaki létszám (beépített 4000 légköbméterenként) 1 fő - mosónő, vasalónő (50 férőhelyenként) 1 fő - varrónő (100 férőhelyenként) 1 fő - élelmezésvezető (100 férőhely felett) 1 fő - szakács, konyhalány (100 adagonként és további 30 adagonként) 5 fő + 1 fő

7. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat nyújtó szociális intézmények esetén a következő: - gazdasági ügyintéző 1 fő - takarító 1 fő - konyhai kisegítő (100 adagonként) 1 fő

8. A nappali intézmény, idősek klubjai esetében a szociális, mentálhigiénés létszám irányszámok kialakítása során a következő munkakörök javasoltak: Nappali ellátást nyújtó intézmények, Idősek klubja: - szociális, mentálhigiénés munkatárs heti 4 óra

9. A tartós bentlakásos, illetve átmeneti intézmények esetében a vezetői létszám irányszámok kialakítása során a következő munkakörök javasoltak: Tartós bentlakásos intézmények: Szociális és mentálhigiénés csoportvezető (legalább 4 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs alkalmazása esetén) 1 fő Tartós bentlakásos intézmények esetében az osztályvezető ápoló (50 férőhelyenként) helyett, az intézményvezető kijelöli műszakonként a krízishelyzetre, korlátozó intézkedések eldöntésére jogosult személyt 1 fő

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Pécs, Zója u.1/a 7.em 21 7624 francsesco@freemail.hu

Vedrődi Zsolt,2014.12.10 13:13

50 férőhelyes idősek otthonában,ahol a lakók közel 70%-a demens,20% mozgássérült kerekesszékes,valamint 20% ágyban fekvő, akkor hány fő szociális,mentálhigiénés munkatársat és hány fő foglalkoztatásszervezőt célszerű alkalmazni?