Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szociális térítési díjak megállapításának szabályai 2007. évtől

2008.04.14
A térítési díjak reformjáról

Szociális térítési díjak megállapításának új szabályait a 2006. évi CXVII. törvény 23. § (1) –(2) bekezdései tartalmazzák.

Az Szt. 115. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett:

„(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.”

(2) Az Szt. 115. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:  

„(9) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.”

A rászorultsági szabályok bevezetése indokolta a térítési díjra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát is. A 2006. december 31-ig hatályos térítési díjak ugyanis nem tükrözték a szolgáltatás valós költségeit, így az ebből származó bevételek és a normatív állami hozzájárulás előfordult, hogy együtt sem fedezték az intézmény működési kiadásait. Az új szabályozás ezért meghatározza a szolgáltatási önköltség számítási módját, olyan módon – a számviteli törvény rendelkezéseire való utalással – amely biztosítja az egységes intézményi gyakorlatot és a valós költségek figyelembe vételét. Egyúttal rögzíti, hogy szociális alapszolgáltatások esetében az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az előbbiek szerint kiszámított önköltség mértékét.

2006. évi CXVII. törvény 24. § -a a térítési díj tekintetén a képviselő-testületnek új rendeletalkotási feladatot ad:

Az Szt. 116. §-a (2)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lépett:

„(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg !

(3) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő, az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások esetében a szociálisan rászorult igénybe vevő, kiskorú igénybe vevő esetében a vele közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének

  • a) 25%-át étkeztetés,
  • b) 20%-át házi segítségnyújtás,
  • c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,
  • d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
  • e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében.

(4) A személyi térítési díjat az intézmény, szolgáltató vezetője mérsékelheti.”

Az alapszolgáltatási személyi térítési díjra vonatkozó szabályok módosítására az intézményi térítési díj-szabályok változása miatt került sor.

Az általános szabály szerint a személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díj és a normatív állami hozzájárulás különbségével, de legfeljebb az igénybe vevő jövedelmének szolgáltatásonként meghatározott részével.

A szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

A személyi térítési díj legmagasabb összegének az igénybe vevő jövedelmének bizonyos százalékában történő meghatározása körében új szabály a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás térítési díjának a vele közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20%-ában történı maximálása (a támogató szolgáltatás térítési díjának általános felső korlátja az igénybe vevő jövedelmének 30%-a).

Szintén változást jelent a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díjának az igénybe vevő havi jövedelme 2%-ában történı maximálása.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ibolyangel@citromail.hu

ibolyangel,2011.01.26 15:36

TISZTELT CÍM!
Én TARNASZENTMIKLÓSON LAKUNK,ÉS FÖLHÁBORÍTÓ MÓDON VISELKEDIK A POLGÁRMESTER ASSZONY...
Semmijen támogatást holott kormányrendelet ben szerepel a lakás fentartási támogatás az önkormányzatok nak kötelessége nyujtani..ill ápolás díjjat. Az itteni polg.m.asszony mindent elutasította mondván itt nem jár ilyen ilyen nincs nem jár senkinek.....
Hohy létezik hogy aki""tanyán"" lakik is igénybe tudja venni és itt ne jár semmi az embereknek,,,már valaki ellenőrizhetné az önkormányzatot,,hová is soltírozza a pénzt..mert a halottasház építése is 40.-millióba került, de nem nagyobb az"istálónál"" a falut nem fejlesztik az utak mindt az I.világháborúban....
De A POLG.M. ASSZONY semmijen segítséget nem nyujt az itteni embereknek,,,,de a nagy fizetést fölveszi a semmért..ellenőrizhetné valaki hogyha a falufejlesztésre a milliókat fölveszi..abból az összegből mit is fejleszt és mennyi a valós összeg..vagy a kivítelezővel eggyetértésben meg eggyeznek és a maradékot zsebre teszi...ha valaki olvassa illetékes intészkedjen..mert azon sem lepődnének meg az itteni lakosok ha sikkasztana...